O nás

Spoločnosť KuGu Partners vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb koncovým klientom v rámci rodinných financií. Sme spoľahlivým partnerom pre reality, úvery a všetky druhy poistenia. Naša spoločnosť sa zaväzuje uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť etickým a zákonným spôsobom. Takéto správanie na všetkých úrovniach našej spoločnosti je nevyhnutné pre náš vlastný úspech. Dobrá povesť spoločnosti je cennou obchodnou devízou. Každý z nás sa musí snažiť o čo najvyšší stupeň osobnej morálky v záujme ochrany tejto hodnoty, preukazovať úctu svojim zmluvným partnerom a klientom spoločnosti. Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobý obchodný úspech našej spoločnosti. Náš spoločný záväzok správať sa etickým a zákonným spôsobom sa musí plniť bez výhrad.

Naša vízia

Podnikovou kultúrou, pevnými partnerskými vzťahmi a širokou komunitou spokojných klientov vybudovať dlhodobo stabilizovanú pozíciu spoločnosti na trhu realít a financií.

Strategický cieľ

Vytvoriť také pracovné podmienky pre obchodných zástupcov, aby pri plnom využití svojich odborných a ľudských schopností a dodržiavaní pravidiel spoločnosti, boli schopní pre seba dosiahnuť dlhodobo udržateľný nadštandardný príjem – osobné dôchodkové zabezpečenie.

Poslanie našej spoločnosti

Byť osobne zodpovednými za každú požiadavku našich klientov, rozumieť ich potrebám, plniť svoje sľuby a neustále zlepšovať naše služby s cieľom byť vnímaný ako spoľahlivý a flexibilný partner našich klientov.

Hodnoty spoločnosti

Spoločensky uznávaná a dodržiavaná miera záväznosti a lojality
Uznanie kvality a rešpekt k výkonu
Zhoda medzi slovami a skutkami
Poctivosť a nepodkupnosť