Základné identifikátory spoločnosti

Názov spoločnosti: KuGu Partners, a.s.
IČO: 44 235 658
DIČ: 2022 634 999
IČ DPH: SK2022 634 999

RČ v NBS : 220206
ako Samostatný finančný agent pre podsektory:
1. poistenia alebo zaistenia
2. kapitálového trhu
3. doplnkového dôchodkového sporenia
4. prijímania vkladov
5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
6. starobného dôchodkového sporenia

KuGu Partners, a.s.
Francisciho 11
Prešov, 080 01

E-mail: kontakt@kugu.sk